Górnictwo

Wydobycie odnosi się do wydobywania naturalnie występujących minerałów, takich jak ciała stałe (takie jak węgiel i minerały), ciecze (takie jak ropa naftowa) lub gazy (takie jak gaz ziemny). Do działań tego rodzaju zalicza się wydobycie podziemne lub naziemne, eksploatację kopalń oraz wszelkie prace pomocnicze, takie jak mielenie, wzbogacanie i oczyszczanie, które są zazwyczaj wykonywane w pobliżu kopalni lub miejsca przetwarzania surowców.

NEWSWAY VALVE dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, które pomogą poprawić bezpieczeństwo środowiska, warunki pracy rurociągów technologicznych, podstawy obiektu i żywotność zaworów oraz skrócić przestoje spowodowane konserwacją.

NEWSWAY VALVE może dostarczyć przemysłowi metalurgicznemu i mineralnemu zawory kulowe z metalowym gniazdem do ciężkich prac, które wytrzymują ekstremalne warunki przetwarzania. Nasze zawory do autoklawów z powodzeniem sprawdzają się w aplikacjach rurociągów szlamowych na całym świecie.

Rynek głównych aplikacji:

Eksploatacja i wytapianie kopalni żelaza

Eksploatacja i przeróbka kopalni aluminium

Eksploatacja i przeróbka kopalni niklu

Eksploatacja i przeróbka kopalni miedzi

Główne zaangażowane produkty: