Przemysł celulozowy i papierniczy

Przemysł celulozowy i papierniczy dzieli się na dwie części: roztwarzanie i wytwarzanie papieru. Proces roztwarzania jest procesem, w którym materiał bogaty we włókno, taki jak materiał, poddaje się przygotowywaniu, gotowaniu, myciu, bieleniu itp. w celu wytworzenia masy włóknistej, którą można wykorzystać do wytwarzania papieru. W procesie papierniczym szlam wysyłany z wydziału pulpy poddawany jest procesowi mieszania, sypania, prasowania, suszenia, zwijania itp. w celu uzyskania gotowego papieru. Ponadto jednostka do odzyskiwania alkaliów odzyskuje ciecz alkaliczną z ługu czarnego odprowadzaną po roztwarzaniu do ponownego użycia. Zakład oczyszczania ścieków oczyszcza ścieki po papiernictwie zgodnie z odpowiednimi krajowymi normami emisyjnymi. Różne procesy powyższej produkcji papieru są niezbędne do sterowania zaworem regulacyjnym.

Sprzęt i zawór NEWSWAY dla przemysłu celulozowego i papierniczego

Stacja uzdatniania wody: duża średnica Zawór motylkowy oraz zasuwa

Warsztat pulpowania: zawór miazgi (zasuwa noża)

Sklep papierniczy: zawór miazgi (zasuwa noża) i zawór kulowy

Warsztaty odzyskiwania alkaliów: zawór kulowy i zawór kulowy

Sprzęt chemiczny: regulacyjne zawory sterujące i zawory kulowe

Oczyszczanie ścieków: zawór kulowy, zawór motylkowy, zasuwa

Elektrociepłownia: zawór odcinający