Kriogenika i LNG

LNG (skroplony gaz ziemny) to gaz ziemny, który jest schładzany do temperatury -260° Fahrenheita, aż stanie się cieczą, a następnie przechowywany pod zasadniczo ciśnieniem atmosferycznym. Konwersja gazu ziemnego do LNG, proces, który zmniejsza jego objętość około 600 razy. LNG to bezpieczna, czysta i wydajna energia wykorzystywana na całym świecie do redukcji emisji dwutlenku węgla

NEWSWAY oferuje pełną gamę rozwiązań zaworów kriogenicznych i gazowych dla łańcucha LNG, w tym rezerwy gazu na wejściu, zakłady skraplania, zbiorniki magazynowe LNG, zbiornikowce LNG i regazyfikację. Ze względu na trudne warunki pracy, zawory powinny być zaprojektowane z przedłużonym trzpieniem, przykręcaną pokrywą, ognioodpornym, antystatycznym i przeciwerupcyjnym trzpieniem.

Kompletne rozwiązania zaworów

Pociągi, terminale i przewoźnicy LNG

Skroplony hel, wodór, tlen

Zastosowania nadprzewodnictwa

Przemysł lotniczy

Reaktory termojądrowe Tokamak

Główne Produkty: