Rynek armatury przemysłowej w czwartym kwartale jest w dobrej kondycji

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. gospodarka narodowa nadal dynamicznie się rozwijała, z tempem wzrostu PKB na poziomie 11,5%, co dało dobry trend na rynku zaworów kulowych. Jednak tendencja do przegrzewania się gospodarki utrzymuje się i istnieją pewne nierozstrzygnięte problemy, które mogą doprowadzić do przegrzania gospodarki, co należy pilnie potraktować poważnie. Oczekuje się, że dynamika szybkiego wzrostu gospodarczego w IV kwartale nie ulegnie zmianie. W branży armaturowej istnieje wiele czynników wpływających, na które warto zwrócić uwagę.

Obecnie mój kraj ma duże zapotrzebowanie na aktualizację zaworów i aktualizację technologii. Po latach eksploracji rynku i praktyki, przemysł zaworów powinien być najbardziej doświadczonym pionierem w udziale w budownictwie. Zwłaszcza wraz z wprowadzeniem w 2014 r. polityki dotacji na zakup zaworów, poziom zaworów w moim kraju nagle wzniósł się na nowy poziom. China Valve Industry Association przedstawiło wstępny plan technicznej transformacji przemysłu maszyn rolniczych wspierany przez krajowe fundusze dłużne w 2008 roku i uważa się, że wsparcie finansowe długu krajowego zostanie zwiększone w przyszłym roku.

Industry

Z punktu widzenia popytu krajowego istnieje wiele pozytywnych czynników, wysokokonsumpcyjne i wyeliminowane technologie i urządzenia, ograniczenie importu kluczowych technologii krajowych, które rozwinęły swoje możliwości, anulowanie polityki zwolnień podatkowych dla kompletnych maszyn i kompletnych zestawów urządzeń, wdrożenie podatku zachęty i zwolnienia podatkowe dla kluczowych komponentów, a także zastosowanie zachęt podatkowych do Chins zawory dla górnictwa ciężkiego i zawory inżynieryjne. , Obrabiarki i sprzęt naftowy. Przyspieszyła budowa kolei (w tym kolei dużych prędkości). Średnie roczne inwestycje w latach 2007-2010 przekroczą 300 miliardów juanów, a budowa nowych dróg wiejskich zainwestuje ponad 400 miliardów juanów. Przemysł sprzętu kolejowego będzie odgrywał dużą rolę w prowadzeniu pojazdów; zamykanie małych kopalń i rozwijanie dużych grup węglowych, tworzenie grup węglowych o wartości 5-7 miliardów ton itp., zapewni szeroki rynek dla rozwoju zasuw górniczych i zaworów górniczych do górnictwa węgla kamiennego. . Ponadto na rynkach zagranicznych właśnie rozpoczął się boom budownictwa infrastrukturalnego w Afryce, Ameryce Południowej, Azji Południowej i Europie Wschodniej, a przestrzeń rynkowa jest ogromna. Stanie się to w przyszłości kluczowym rynkiem dla krajowych firm do eksploracji za granicą.

Z perspektywy popytu zewnętrznego i substytucji importu ChinyProces urbanizacji jest daleki od zakończenia, a budowa nowej wsi nabiera tempa. Ponadto krajowe produkty inżynieryjne poczyniły ogromne postępy pod względem jakości i obsługi, a wymiana zagranicznych marek stale postępuje. Dlatego oczekuje się, że pierwsze trzy lata nadal będą okresem szybkiego wzrostu zapotrzebowania na zawory inżynieryjne.


Czas postu: 22 maja-2021